new ue

Mikroprojekt „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

NOVINKA

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci COVID-19 způsobené dynamickým nárůstem počtu nakažených a onemocnění způsobených virem SARS-CoV-2 a také zavádění dalších bezpečnostních pravidel v celé zemi i v partnerské zemi (Česká republika) - stav nouze, Regionální rozvojová agentura S.A. v Bielsko-Biała požádal o pozastavení realizace dalších aktivit v projektu s názvem „Questing jako inovace v rozvoji přírodního a kulturního cestovního ruchu“ do března 2021.

Regionální rozvojová agentura S.A. v Bielsko-Biała zahájila realizaci projektu od 1. září 2020 v souladu s harmonogramem uvedeným v žádosti. Vzhledem k situaci způsobené pandemií COVID-19 a zavedení dalších omezení, mezi které mimo jiné patří: omezení pohybu, zákaz pořádání setkání a akcí bez ohledu na jejich typ a další opatření k minimalizaci sociálních kontaktů k zamezení šíření viru je možnost další realizace projektových aktivit prakticky nemožná. Aktivity plánované v projektu vyžadují velké množství sociálních interakcí, které by ohrožovaly zdraví účastníků, a především je nelze ve světle současných omezení realizovat.

Proto Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. v Bielsko-Biała navrhla pozastavit činnosti a obnovit je v příštím roce. Plánovaný termín návratu k činnosti je 1. března 2021. Proto se posune i harmonogram dalších aktivit projektu.

Zveme vás ke sledování tohoto webu projektu, kde vás budeme průběžně informovat o jeho dalším vývoji a aktuálních termínech akcí.