new ue

Mikroprojekt „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

NOVINKA

Zveme na cyclopiknik!

Zveme všechny na cyklopiknik a pátrání již tuto sobotu 25. června 2022 - inaugurace v 9:00 na Radničním náměstí a od 10:00 bohatý zábavný program v rekreačních prostorách za Kulturním centrem v Olszówce.

Zveme!

Číst dál...

Workshopy pro vytváření (cyklistických) questů

Regionální rozvojová agentura S.A. v Bielsku-Biała spolu s českým partnerem EducationTalentCulture, z.s. srdečně zveme zástupce místní komunity, místních akčních skupin, kulturních institucí a místní samosprávy k účasti na dvoudenních pátračských workshopech. Během workshopů účastníci vytvoří cyklistický výlet, který inovativním způsobem představí místní přírodní a kulturní dědictví Bielska-Biała.

Číst dál...

POZOR!

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci COVID-19 způsobené dynamickým nárůstem počtu nakažených a onemocnění způsobených virem SARS-CoV-2 a také zavádění dalších bezpečnostních pravidel v celé zemi i v partnerské zemi (Česká republika) - stav nouze, Regionální rozvojová agentura S.A. v Bielsko-Biała požádal o pozastavení realizace dalších aktivit v projektu s názvem „Questing jako inovace v rozvoji přírodního a kulturního cestovního ruchu“ do března 2021.

Číst dál...