new ue

Mikroprojekt „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

NOVINKA

Zveme všechny na cyklopiknik a pátrání již tuto sobotu 25. června 2022 - inaugurace v 9:00 na Radničním náměstí a od 10:00 bohatý zábavný program v rekreačních prostorách za Kulturním centrem v Olszówce.

Zveme!

Piknik je završením našeho mikroprojektu „Questing jako inovace v rozvoji přírodního a kulturního cestovního ruchu“ spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 a ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Beskydy.