new ue

Mikroprojekt „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

AKTUALNOŚCI

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną COVID-19 spowodowaną dynamicznym narastaniem liczby zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a także z wprowadzeniem w związku z tym w całym kraju kolejnych zasad bezpieczeństwa, a w kraju partnerskim (Czechy) – stanu wyjątkowego, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zwróciła się̨ z prośbą o zawieszenie realizacji kolejnych działań w projekcie pn. „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej” do marca 2021 roku.


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej rozpoczęła realizację projektu od 1 września 2020 roku zgodnie z harmonogramem przewidzianym we wniosku. Jednak ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 i wprowadzaniem kolejnych obostrzeń́ obejmujących m.in.: ograniczenie w przemieszczaniu się, zakaz organizowania spotkań i imprez niezależnie od ich rodzaju oraz inne działania w celu minimalizacji kontaktów społecznych dla zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa, możliwości dalszej realizacji działań projektowych są praktycznie niemożliwe. Zaplanowane w projekcie działania wymagają dużej liczby interakcji społecznych, co wiązałoby się narażeniem zdrowia uczestników, a przede wszystkim w świetle obecnych obostrzeń nie są możliwe do przeprowadzania.
Dlatego Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaproponowała zawieszenie działań i wznowienie ich w przyszłym roku. Planowana data powrotu do działań to 1 marca 2021 r. W związku z tym harmonogram dalszych działań projektowych ulegnie również przesunięciu.
Zapraszamy do śledzenia niniejszej strony internetowej projektu, gdzie będziemy informować na bieżąco o jego dalszym rozwoju i uaktualnionych datach wydarzeń.