new ue

Mikroprojekt „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej wraz z czeskim partnerem EducationTalentCulture, z.s. serdecznie zapraszają

przedstawicieli społeczności lokalnej, lokalnych grup działania, instytucji kultury oraz samorządu lokalnego do udziału w Pikniku questowym,

podczas wydarzenia nastąpi inauguracja questu rowerowego w Bielsku-Białej, który w nowatorski sposób zaprezentuje lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Bielska-Białej.

Piknik questowy odbędzie się w Bielsku-Białej w dniu 25 czerwca 2022 roku w godzinach 10-14.

piknik v3 3 1